top of page

O nás

Podle obecní kroniky byla knihovna v Ostopovicích založena r. 1897 nadučitelem Josefem Palkovským, který založil čtenářský kroužek a půjčoval knihy.

Náš příběh

Podle obecní kroniky byla knihovna v Ostopovicích založena r. 1897 nadučitelem Josefem Palkovským, který založil čtenářský kroužek a půjčoval knihy.

V následujících letech byla knihovna umístěna na různých místech v obci a nakonec v nevyhovujících místnostech bývalého "Spolku". V r. 1987 při oslavách 750 let vzniku obce byla přestěhována do nových prostor na Lípové ulici, kde sídlí dodnes.

V průběhu let

1974-2002

Miluška Červená

2003-2014

Libuše Pálková

2015-2022

Alena Vamberová

Od roku 2023

Markéta Krapková

Při půjčování knih se vystřídalo několik knihovníků, mezi nimi pan Řezáč a Seemann. Na začátku 70. let 20. století činnost knihovny téměř ustala až do roku 1974, kdy se knihovnicí stala paní Miluška Červená. Ta se knihovně věnovala až do svých 80 let v roce 2002. V letech 2003 - 2014 byla knihovnicí paní Libuše Pálková, následně se v letech 2015 - 2022 čtenářům věnovala paní Alena Vamberová. Od roku 2023 se o chod knihovny stará Markéta Krapková.

Po organizační stránce patřila knihovna od 60. let 20. století mezi knihovny okresu Brno-venkov a po odborné stránce se o ní staraly metodičky z Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích.V roce 1990 se pak stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov. Od roku 2003 po zrušení okresního úřadu se zřizovatelem knihovny stala obec Ostopovice.

Knihovna patří do knihovnického střediska Modřice, z něhož získává výměnné soubory knih. Při nákupu nových knih využívá služeb regionální knihovny - Městské knihovny Kuřim. Od prosince roku 2006 je čtenářům k dispozici veřejná internetová stanice.

Provoz knihovny je hrazen z rozpočtu obce.

bottom of page