top of page

Ceník služeb

1 / Základní služby

Půjčování knih a časopisů                                zdarma
Přístup k internetu                                              zdarma

 

Registrační poplatek čtenáře s platností 12 měsíců
    Dospělí                                                              50,- Kč
    Děti do 15 let                                                     20,- Kč
    Žáci a studenti do 18 let / s průkazem ISIC   20,- Kč
    Důchodci a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P         20,- Kč

2 / Vybrané služby

Rezervace půjčeného dokumentu                 zdarma

Meziknihovní výpůjční služba                           poštovné

3 / Sankční poplatky

Poplatky z prodlení

    10,- Kč za každý měsíc a za každou knihu

    100,- Kč za zaslání upomínacího dopisu

                 (po 120 dnech od data zapůjčení jednotky)

4 / Náhrady

Poškození knihovní jednotky                            od 30,- Kč

(dle stupně poškození)

Ztráta knihovní jednotky             pořizovací cena jednotky

                                                      nebo materiální náhrada 
                                                      jednotky (viz Knihovní řád)


Náhradní průkaz čtenáře (při ztrátě)             20,- Kč

5 / Ostatní placené služby

Prodej vyřazených knih a časopisů               smluvní ceny

Knihovní řád

bottom of page